What lies behind us and what lies before us are tiny matters compared to what lies within us.

Ralph Waldo Emerson

Over Katie-Lee

Therapeut, consulent en kwalitatieve onderzoeker. Dans liefhebber en moeder. Na in vier landen te hebben geleefd waarbij ik in verschillende talen heb gewerkt, heb ik mezelf geleidelijk aan geïdentificeerd met de term ‘globale nomade’, waaraan ik een aantal overkoepelende persoonlijke en professionele thema’s toeschrijf. Mijn identiteit, in zowel persoonlijke als professionele zin, is zowel complex als niet-traditioneel. Mijn diepste drive is om onder de oppervlakte van gevestigde ‘waarheden’ of normen te graven.

Learn More

Over mijn werk

Al mijn werk, dat ik sinds 1989 uitoefen, is doordrongen van het thema van complexe identiteiten en het bouwen van bruggen tussen onwaarschijnlijke ideeën, mensen, culturen en ervaringen. Ik ben geïntrigeerd door de rijke complexiteit in het gevoel dat mensen hebben van wie ze zijn, en ik zoek ernaar de verrassende verbindingen tussen en in mensen te ontdekken, of het nu gaat om het helpen oplossen van conflicten bij een relatiebehandeling of team consult, of het verkennen van de ervaring van het ouderschap of niet-normatieve seksualiteit door middel van onderzoek.

Learn More

From The Blog