Lectoraat in Leiden

Tussen 2009-2012 was ik lector Ouderschap en Professioneel Werk met Ouders aan de Hogeschool Leiden. Mijn taak daar was het ontwikkelen van een programma van beroepsopleidingen op het thema van ouderschap en professioneel werk met ouders. Ouderschap is een verwaarloosd theoretisch gebied: er wordt veel geschreven over het grootbrengen van kinderen en hoe ouders presteren, maar weinig hiervan begint met het perspectief van de ouder of houdt rekening met het feit – of de gevolgen ervan – dat ouderschap een opzichzelfstaande ontwikkelingsfase is. In de breedste zin ging dit lectoraat over het ontwikkelen van een samenhangende visie, een professionele identiteit en een onderzoeksagenda voor ouderschap en voor professionals die met ouders in een breed scala aan instellingen werken.

Tijdens die drie werd er een goed geevalueerde multidisciplinair ‘minor’ over ouderschap en professioneel werk met ouders ontwikkeld. Het studiepakket met betrekking tot ouderschap werd ook gestadig toegevoegd aan de overige onderdelen van de bacheloropleiding, zowel binnen de afdeling Maatschappelijk Werk als binnen de lerarenopleiding. Buiten de school stond – en staat nog steeds – ouderschap in toenemende mate op de agenda, omdat beoefenaars, bestuurders, onderzoekers en beleidsmakers allemaal met de vraag worstelen hoe ze ouders zowel effectief kunnen bereiken als effectief met hen kunnen werken.

De nieuwsbrief van het lectoraat kunt u hier lezen Nieuwsbrief O&O