Ouderschap is ambivalent!

 

Ouderschap, in de kern, is een ambivalente ervaring.

Zeker, alle intieme relaties zijn ambivalent: de wederwaardigheden van liefde en haat zijn inherent aan de ervaring van de behoefte en toegewijdheid aan een andere persoon van wie we afhankelijk zijn en die ons op intieme wijze kent. Op de beste momenten creëert intimiteit een warm gevoel van veiligheid en nabijheid. Op de slechtste momenten is intimiteit verstikkend of gevaarlijk door de dreiging jezelf te verliezen. De persoon die we het meest nodig hebben, kan ons het meest pijn doen, of we kunnen hem of haar pijn doen, en beide vormen gevaren die zich op de achtergrond van de liefde schuilhouden.

De intensiteiten van liefde en haat die door intimiteit worden voortgebracht moeten in een relatie worden beheerst. Lukt dit niet, dan scheiden mensen – zij het in de explosiviteit van overspannen hartstochten, zij het in de verveling van hartstochten die te lang zijn stilgelegd. Maar ouderschap is een relatie die gedefinieerd wordt door het ‘besef van verantwoordelijk-zijn’ voor het kind (Van der Pas). De asymmetrie van deze opstelling zet ouders verder onder druk als beheerste, sterke leden van een tweewaardig element op te treden, zelfs wanneer ze zichzelf als de krijsende baby voelen.

Maatschappelijke discussie over ouderschap, hetzij in de vorm van ontwikkelingspsychologie of boeken over ouderschap, hetzij in de vorm van buren met bepaalde meningen, staat ouderlijke ambivalentie niet toe of heeft er geen positieve kijk op. Dit maakt het nog moeilijker voor ouders om in het reine te komen met hun tegenstrijdige gevoelens, omdat deze nu bedekt zijn met een gevoel van schuld

Roszika Parker en Susan Kraemer zijn twee goede auteurs over ambivalentie bij moederschap, ik ben door beide in mijn eigen werk geinspireerd. Ik ga zelf over ouderlijke ambivalentie in de volgende publicaties:

Making Sense of Parenthood: On ambivalence & resourcefulness Making Sense of Parenthood

Ik ga wat meer de diepte in in deze twee artikelen: (voor hoger resolutie, neem contact op)

Ambivalence in parenthood, on creativity and destruction

Ouderschap en Ambivalentie liefde en woede

 

.