MBTI voor teams

Ik gebruik de Myers-Briggs Type Inventory (MBTI) die zeer effectief bleek bij zowel het coachen van individuen als bij het werken met teams. Hoewel ik normaal gesproken geen fan ben van psychologische tests, met name die waarvan ik vrees dat ze mogelijkerwijs te oppervlakkig worden toegepast in consulterende contexten, ben ik wel een fan van Jungs theorie van psychologische typen. Dit komt gedeeltelijk door de manier waarop deze theorie erin slaagt om iets wat zeer complex is heel toegankelijk te maken, en omdat de theorie de MBTI in staat stelt om tegelijkertijd te identificeren wat kenmerkend en relatief onveranderlijk aan mensen is, terwijl ze op hetzelfde moment ook inzicht verstrekt in hoe iemand zich binnen dit kader kan ontwikkelen en verbeteren.

• Sommige mensen lijken altijd erg georganiseerd te zijn en dingen op tijd af te krijgen, terwijl anderen zich altijd haasten om deadlines te halen.

• Sommige mensen lijken een lange tijd nodig te hebben om to the point te komen, terwijl anderen proberen in zo min mogelijk woorden tot de kern van het probleem te komen.

• Sommige mensen kunnen gesprekken domineren, terwijl anderen stil zijn en hun waardevolle boodschap kan soms verloren raken.

Vaak creëren deze verschillen in de manier waarop mensen hun werk organiseren en de wereld om hen heen waarnemen en bediscussiëren spanningen en/of miscommunicatie. Echter, deze verschillende manieren van communicatie kunnen, in verschillende situaties, worden gezien als talenten óf als tekortkomingen. De vraag is: hoe ze op de meest constructieve manier te gebruiken? Deze test, gebaseerd op Carl Jungs theorie van psychologische typen, werd uitgewerkt tot een uitgebreid gestandaardiseerde en gevalideerde psychometrische maatregel door Myers en Briggs. De MBTI wordt al decennialang gebruikt voor het verbeteren van communicatie, het versterken van het oplossen van teamproblemen, het waarderen en constructief gebruikmaken van diversiteit en het oplossen van conflicten.

Natuurlijk, de MBTI lost niet alle conflicten tussen mensen op, noch onthult de MBTI op magische wijze hoe mensen zich zullen gedragen. Waar individuele verschillen gedurende projecten en discussies conflicterend en frustrerend kunnen zijn, kan het plaatsen van deze verschillen in het licht van de MBTI-typologie teamleden echter helpen elkaars benadering op een zodanige wijze te ‘vertalen’ dat ze deze verschillen waarderen en er gebruik van maken in plaats van louter het gevoel te hebben erdoor geblokkeerd, verward of gefrustreerd te zijn. Als het eenmaal duidelijker is hoe deze individuele verschillen en overeenkomsten daadwerkelijk werken in het communiceren, werken en besluitvormen, wordt het mogelijk om ze toe te passen op specifieke uitdagingen die men bij de professionalisering van een team onder ogen ziet.

De workshops die ik met behulp van de MBTI geef zijn interactief en ervaringsgericht en zullen het werken met echte voorbeelden uit de praktijk van een team met zich meebrengen. Door zo te werken wordt het begrip over typen en hun interacties overgebracht, niet alleen op een conceptueel niveau, maar ook op direct ervaringsniveau. De bedoeling hiervan is om de nieuwe kennis op het niveau van praktische toepassing toegankelijker te maken – dat wil zeggen: hoe kan deze in gebruik genomen worden wanneer men samen een project start, bij verkopen bemiddelt en verantwoordelijkheden delegeert, en de communicatie gedurende het gehele proces leidt?

Typische schets van een dag:

Deze workshop zal een ervaringsgerichte en interactieve training met zich meebrengen, waarbij in zowel kleine groepen met wisselende combinaties van mensen wordt gewerkt als in een grote groep, waarbij het hebben van meer dan één trainer bijzonder nuttig is.

De ochtendsessie: leren wat type is en inzicht krijgen in jezelf

Deze eerste helft van de dag zou het volgende kunnen omvatten:

• Door de test te interpreteren de MBTI van deelnemers verklaren en bestuderen

• Kijken naar de invloed van verschillende typen op communicatie, denken, besluitvorming en manieren van werken

• Begrijpen welk effect type heeft op stress, leiderschap en management, onderhandelen etc.

Door middel van deze ervaringen, die zowel interactief als individueel gericht zijn, begint naast de verduidelijking van het eigen profiel van elke deelnemer zich een beginnend bewustzijn van de typen van collega’s te vormen. Als het doel teambuilding is, wordt bijzondere aandacht besteed aan het verklaren van de typologie in termen van interactie met andere typen, en de ervaringsgerichte oefeningen garanderen dat er contact is tussen alle leden van de groep.

De middagsessie: teamdynamiek en de MBTI: het in praktijk brengen

In de tweede helft van de dag kan er een verdere interactieve en ervaringsgerichte training worden uitgevoerd met betrekking tot de doelstellingen van deze groep. Dit zou het volgende kunnen omvatten:

• Begrijpen hoe ieder van de functieparen noodzakelijk is voor het succes van een project

• Kijken met wie in je team je tot nu toe geneigd was te werken en erover nadenken hoe je deze combinaties in evenwicht kunt brengen en kunt verbeteren

• Erover praten hoe je effectiever kunt werken met typen voor wie je minder affiniteit hebt

• Het toepassen van deze strategieën op specifieke gevallen, problemen en andere voorbeelden uit uw bedrijf, of het nu gaat om het verkopen, onderhandelen, werken in een project, discussiëren of het maken van beslissingen enz. Met andere woorden: de dag terugkoppelen aan de doelstellingen, of hoe leden van de groep wat ze op deze dag hebben geleerd kunnen gebruiken om zich verder met hun specifieke doelstellingen bezig te houden.

Wilt u meer informatie of een consult aanvragen? Gebruik dan het contactformulier op deze site of bel me op 0651 074 437.

Voor meer informatie over de MBTI kunt u terecht op de website www.myersbriggs.org

In the second half of the day, further interactive and experiential training would be undertaken in relation to the goals of this group. This could include:

•   Understanding how each of the function pairs are essential to the success of a project

•   Looking at who you tend to work with in your team up until now, and thinking about how you could balance and improve these combinations

•   Talking about how you can work more effectively with types you have less affinity for

•   Applying these strategies to specific cases, problems, and other examples taken from your business, whether sales, negotiating, working inside a project, discussing or making decisions, etc. In other words, linking the day back up to the goals, or, how can group members use the learning from the day to further address their particular goals.

For more information or to set up a consultation, please use the contact form on this site or phone me on 0651 074 437.

For more information about the MBTI you can visit the website at  www.myersbriggs.org