Sexualities

Al vanaf het moment dat ik mijn psychotherapeutische training bij Smith aan het doen was, heb ik me beziggehouden met het onderwerp van complexe seksuele identiteit en niet-normatieve of niet-mainstream seksuele geaardheid, waarbij ik de problemen van heteronormativiteit in klassieke psychoanalytische theorieën over psychoseksuele ontwikkeling besprak. Mijn eerste artikel dat hierover handelde, getiteld ‘Reworking Developmental Theory: The case of Lesbian identity formation’, werd gepubliceerd in het Clinical Social Work Journal. In dat artikel stelde ik dat Chodorows The Reproduction of Mothering de mogelijkheid van een biseksueel oedipaal complex impliceerde.

Reworking development al theory: The case of lesbian identity formation

Sinds die tijd heeft de ommekeer oftwel zogenaamd ‘sea change’ in gender en seksualiteit over het veld van psychoanalyse en sociale wetenschappen in het algemeen geraasd, en dit leverde vruchtbaar terrein op voor mijn promotieonderzoek over de ervaring en psychodynamische betekenis van BDSM—een met wederzijds goedvinden plaatsvindend en met wisselende macht gepaard gaand seksueel rollenspel. In dit kwalitatieve onderzoek vond ik dat schijnbaar ‘onaangepast’ – in feite gestigmatiseerd en gepathologiseerd – seksueel rollenspel  wel aangepast en soms zelfs een emotioneel helende werking kon hebben. Dit onderzoek gaf een interessant voorbeeld van de verrassende en onverwachte manieren waarop psychologische veerkracht werkt en hoe vaak menselijke creativiteit al dan niet botst tegen de beperkende en vaak moraliserende grenzen van normatieve theorieën van de menselijke ontwikkeling.

Hieronder is een samenvatting van mijn proefschrift, welke ik in zijn geheel beschikbaar zal stellen eind 2012

PhD summary: A-psychological-exploration-of-kinky-sex

Hieronder is een artikel gebaseerd op een van de hoofdstukken (single case analysis) van mijn proefschrift:

The Psychodynamics of Consensual Sadomasochistic and Dominant- Submissive Sexual Games