Publicaties & Lezingen

PRESENTATIES ONLINE:

Parenthood as a rollercoaster: Reaction to Crispin Day plenary (European congres ‘Think Parents’ 10-10-12)

Ouderschap als complexe ervaring (NJI congres 1 Juni 2012)

Ouderschap is een achtbaan (Opening congres Ouders! Wat moet je ermee? 31 Mei 2012)

Krachtig Ouderschap (Congres Kracht van Opvoeden 19 April 2012)

Inaugural speech (lectorale rede), 2011 , and accompanying prezi: Inaugural speech (January 2011)

PUBLICATIES:

Voor een complete lijst van publicaties en lezingen:  Weille Publications & Presentations

De volgende publicaties zijn beschikbaar als PDF:

OVER OUDERSCHAP & PROFESSIONEEL OMGAAN MET OUDERS

Book: Making sense of Parenthood: On ambivalence and resourcefulness

About the book

Download the book: Making Sense of Parenthood

For a Dutch translation of the spoken inaugural address, published as an article in Tijdschrift Ouderschapskennis, click here:

Ouderschapskennis Article or download the PDF: Ouderschap is een achtbaan

Overige publicaties over ouderschap

Ambivalence in parenthood, on creativity and destruction

Ouderschap en Ambivalentie liefde en woede

Parents in neoliberal times

Ouders en de creche

Wat is nodig voor professionals om met ouders te werken?

Chaos en ouderschap

Ouders & opvoedprogramma’s

Ouderschap: Kwetsbaar & Complex. Inerview in Maatwerk

Over ouderschap & trauma

Shame and resilience in a teenage mother

Schaamte en veerkracht in een tiener moeder

Resilience in traumatized parents

Getraumatiseerde ouders: ervaringsdeskundigen in een steungroep voor ouders van seksueel misbruikte kinderen

 

Overige publicaties over  trauma & abuse

Shame and victimizing in a group for sexually abused and abusive children

 

OPINION, INTERVIEWS EN KORTE ARTIKELEN:

Opinion:

Ouders en de creche

Wat is nodig voor professionals om met ouders te werken?

Chaos en ouderschap

Ouders & opvoedprogramma’s

Interviews & artikelen:

Ouderschap: Kwetsbaar & Complex. Interview in Maatwerk, Fall 2010

Wat heet ouderbegeleiding? Interview in Ouderschapskennis, Fall 2010

Katie Lee Weille: Jeugdbeleid ziet ouders steeds vaker als risico Daily Social Worker 3 Februari 2011

Professionals leren het ouderschap te begrijpen. Zorg & Welzijn, 31 Januari 2011

Lector leert omgaan met ouders. Science Guide, 3 februari 2011.

 

Over seksualiteit

PhD summary: A-psychological-exploration-of-kinky-sex

The Psychodynamics of Consensual Sadomasochistic and Dominant- Submissive Sexual Games

 

Over onderzoeksmethodes

Memory work.2012